arvasiler kimdir ?

arvasiler

 1. peygamber soyundan oldukları iddia edilen aile.

  1. adem aleyhisselam, (safiyullah)
  2. şis (şit) aleyhisselam,
  3. enuş,
  4. kiban,
  5. muhlail,
  6. yerd,
  7. ahnuh,
  8. metuşleh,
  9. lemk,
  10 nuh aleyhisselam, (neciyullah)
  11. sam,
  12. erfehşad,
  13. şalih,
  14. ayber,
  15. falih,
  16. rağu,
  17. şaruh,
  18. nahur,
  19.taruh,
  (ibrahim aleyhisselamın babası budur.
  azer isimli nasipsiz amcası idi ve kâfir idi)
  20. ibrahim aleyhisselam, (halilullah)
  21. ismail aleyhisselam,
  22. sabit,
  23. kahtan,
  24. ya'rib,
  25. yeşceb,
  26. yerh,
  27. nahur,
  28. makum,
  29. add,
  30. aded,
  31. adnan,
  32. me'ad,
  33. nizar,
  34. mudar,
  35. ilyas,
  36. mudrike,
  37. huzeyme,
  38. kinane,
  39. nadr,
  40. malik,
  41. fihr,
  42. galip,
  43. lüvey,
  44. ka'b,
  45. mürre,
  46. kilab,
  47. kusay,
  48. abdimenaf,
  49. haşim,
  50. abdulmuttalib,
  51. abdullah
  ve (alemlerin efendisi, gelmişlerin ve
  geleceklerin en üstünü, rahmeten lil alemin)
  52. muhammed aleyhisselam,
  1. hazreti fatıma (dolayısı ile hazreti ali)
  2. hazreti hüseyin (radıyallahü anhüm)
  3. imam-ı zeynelabidin
  4. muhammed bakır
  5. cafer-i sadık
  (annesi ümmi ferve binti muhammed bin ebubekr-i sıddık olduğundan, arvasiler, anne tarafından ebubekr-i sıddık radıyallahu teala anh efendimizin torunu olma şerefi ile de zinetlenmişler. her şey allahtan. allah-u tealaya sayısız nimetleri için sonsuz hamd-ü senalar ve şükürler olsun)
  6. imam-i musa kâzım
  7. imam-ı ali rıza
  8. musa
  9. ali cevad
  10. muhammed
  11. ali
  12. hasan
  13. muhammed
  14. hasan
  15. abdullah
  16. mehdi
  17. murad
  18. ismail
  19. ahmed
  20. ma'ad
  21. nizar
  22. abdulaziz
  23. mansur
  24. ebu abdullah
  25. hasan tahir
  26. hacı kasım
  27.abdullah
  28. haydar
  29. cemalüddin (alimüddin, abdulkadir-i geylani
  hazretlerinin rahmetullahi aleyh dayısı)
  30. abdulcebbar
  31. hacı kasım-i bağdadî
  32. abdulvehhab
  33. abdulaziz
  34. izeddin abdullah
  35. hacı kasım-i bağdadî (şirvanî)
  36. kutb-i arvas muhammed-i veli(arvas köyünün kurucusu)
  37. kemaleddin
  38. cemaleddin (alim-i rabbanî)
  39. ibrahim
  40. muhammed şehabeddin
  41. muhammed veli
  42. abdullah
  (diğer oğlu seyyid abdurrahim arvasi, büyük mütefekkir rahmetli seyyid ahmed arvasi' nin dedesidir
  43. seyyid abdurrahman-i kutb-i arvasî
  (9 oğlu vardı. üçünün nesli yok. diğer evlatları uzun uzun ayrıca anlatılacaktır. seyyid fehim arvasi kutb-i faik, seyyid sibğatullah gavs-i hizani ve seyyid abdulhakim arvasi hazretleri -kaddesellahu esrarehumül aziz- kolları ve muhterem evlatları ile şerefli torunları ayrıca sitemizde anlatılacaktır.)
  44. abdullah (arvas'ta müderris idi. orada medfundur)
  45. abdulcelil-i veli
  (gavsi hizanî seyyid sıbğatullah-i arvasi hazretlerinin kayın pederi)
  46. abdullah
  47. halid
  48. abdulcelil
  49. zeynelabidin
  (kardeşleri hikmetullah ve abdulmenaf)

  (rahmetullahi aleyhim ecmain)
  50. mehmet salih arvas- bu sitenin sahibi-
  (abisi muhsin, kardeşi mehmed şerif)
  51. ömer ile muhammed arif. (kızkardeşleri rabia ile nefise hanımlar)

  kaynaklar:1. ehl-i beyt ve bazı secereler. s. koku.1988.2. evliyalar ansiklopedisi cild bir sayfa 198-1993. islam alimleri ansiklopedisi4. eshab-i kiram. h. hilmi işık.5. devlet arşivlerinden alınan 32 sayfalık secere. bu belge osmanlıca orijinali ile sitede yayınlanacaktır.6. arvasın kurucusu (banisi) muhammed kutup ve mubarek nesli. prof dr. seyyid battal arvasi. ank. üniv. dil tarih c. fak. öğretim üyesi. 2008.7. o ve ben. n. fazıl kısakürek

  www.delikanforum.net/onemli-sahsiyetler-ve-eserleri/82811-arvasiler.html
  (18/3/2009 18:25 ~ 18/03/2009 18:26, sister)
  Facebook'ta paylaş

 2. ihlas holding'te çok sayıda arvasi vardır.
  (18/3/2009 18:27, odero)
  Facebook'ta paylaş