kurtler kimdir ?

kurtler

> >>

 1. kürtler.

  kürtler mezopotamya'nın yerlilerinden olup batıda zagros dağlarından doğuda toros dağlarına kadar güneyde himrin dağlarından kuzeyde kaçkar dağlarına kadar uzanan coğrafyada yoğun şekilde yaşamış olan 20-30 milyon kişiden oluşan etnik gruba mensup ve hint-avrupa dili konuşan halklardan biridir.

  kürtler, dini bakımdan çok heterojen bir halk olup aralarında birçok farklı dine mensup gruplar vardır. kürtler'in çoğunluğu sünni müslüman olup islamiyeti kabul etmiştir. türkiye ve iran sınırları içinde yaşayan kürtler'in çoğunluğu ehli-sünnet meshebine bağlı (şafii ağırlıklı) olup önemli kısmı ise alevidir. (iran'daki alevi kürtlere ehl-i hak denir.). ayrıca şii, ezidi, yahudi, zerdüşt ve hıristiyan kürtleri de mevcuttur.

  (bkz: ezidilik)

  kürtçe, hint-avrupa dil ailesinin hint-irani kolunun kuzey-batı irani grubuna ait bir dildir.1 kürtçe, dünyada tahminen 20-30 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. kürtlerin konuştuğu lehçeler şöyle sıralanabilir: kurmanci, sorani ve kelhuri. bunun dışında zazaca'nın kürtçe'nin bir lehçesi olduğuna dair kanıtlanmamış iddialar mevcuttur[23].

  kürtçe, bugün türkiye, iran, irak, suriye, ermenistan, lübnan gibi değişik devletlerin sınırları içinde yaşamakta olan kürtlerce konuşulur. kürtçe irak'ta resmi dil olarak tanınmıştır. dil içerisinde, farsça, arapça ve türkçe kelimeler bulunmaktadır.

  kürt edebiyatı; halk edebiyatı ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır. sözlü edebiyat, yani halk edebiyatının tarihi binlerce yıl öncesine kadar dayanıyor. yazılı edebiyat ise bin yıl öncesine kadar dayanıyor. hemadani baba tahir (935-1010), kürt edebiyatının ilk yazılı örneğini, bin 100 yıl önce iran'da arap alfabesiyle kürtçe yazmıştır.

  kürtçe'nin eski ve edebi eserlere sahip diğer bir lehçesi de kurmanci lehçesidir. kurmanci lehçesiyle bu güne kadar ulaşmış şiirler yazan kürt şairleri arasında ilk akla gelenler: elîyê herîrî (1425-1495), feqîyê teyran (1590-1660), melayê cizîrî (1570-1640) ve ehmedê xanî (1650-1707)'dir. ehmedê xanî'nin mem û zîn adlı ünlü eseri ilk kez 1730'da çevrilip yayımlanmıştır.

  kürtler yoğun olarak toros ve zagros dağlarının kesiştiği, mezopotamyayı da içine alan, türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, irak'ın kuzeyi, iran'ın kurdistan, batı azerbaycan, azerbaycan (zengilan, laçin, kubadli, kelbecer) kermanşah ve loristan eyaletlerinde yaşarlar. *
  (24/2/2008 00:09 ~ 09/11/2013 02:32, dm)
  Facebook'ta paylaş

 2. (24/2/2008 00:12, dm)
  Facebook'ta paylaş

 3. ortadoğu'da yoğun nüfusa sahip ırk.

  iran'da yaşayan kürtler çoğunlukla iran - irak ve iran - türkiye sınırında yaşamaktadırlar. amerikan istihbaratı cia tarafından kürt nüfusunun 15 ila 20 milyonu (2000) bulduğu iddia edilmektedir.

  suriye'de amerikan istihbaratı cia'ye göre tahmini nüfus 1 ila 2 milyon arasındadır.

  suriye'deki kürt nüfusu genellikle suriye-türkiye ve suriye-irak sınırlarına yakın bölgelerde yaşamaktadır.

  keskin politikalarıyla 'çöl tilkisi' olarak isimlendirilen suriye devlet başkanı hafız esad'ın amaçlarından biri kürt nüfusunun suriye'den ayrılmasını engellemek ve hafif politikalarıyla nüfusu suriye'ye entegre etmekti. esad, abdullah öcalan'ı destekleyerek bazı kürtleri arkasına alıp yıllarca kendisini desteklemeyen çeşitli kürt gruplarını bir şekilde susturabilmişti.

  suriye devletinin öcalan'ın suriye yaşantısı boyunca kürtlerle ikili ilişkileri ve hafız esad'ın bu politikayı farklı kullanımı defalarca dikkat çekmiş ve hatta ciddi krizlere dönüşmüştü. uzun bir süre sonra türkiye suriye'yi uyarmıştı. bu uyarılar suriye'den yanıt bulmuştu ve pkk'nin en büyük ismi abdullah öcalan suriye'yi terketmişti.

  süriye'nin kürt nüfusu üzerindeki iletişim politikası değişmiş ve artık günlük hayatta farklı şekillerde karşılaşılan bu tür baskılar nihayetinde bir futbol maçında patlak vermişti. arap taraftarların saddam hüseyin lehine sloganlar atarak başladıkları olaylı bir futbol maçında kürt ve arap taraftarlar arasındaki kavgaya polisler müdahale etmiş ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği maçta yüzlerce insan yaralanmıştı. onbinlerce kürdün sokaklara döküldüğü olaylar suriye devletinin yanlış yaklaşımlarıyla bir anda isyana dönüşmüştü.

  bu olaylardan sonra özellikle yabancı basının suriye'nin kürt kimliğini tehlike olarak gördüğüne dair açıklamaları suriye'nin devlet politikasını bir daha değiştirecekti.

  irak'taysa özerk bölgeyle beraber kürt nüfusu amerikan istihbaratı cia'ye göre 5 milyonun üzerindedir.

  irak'ta kürt nüfusunun geneli irak kürdistan özerk bölgesi sınırları dahilinde yaşamaktadır. geri kalan nüfusun büyük bir kısmı bağdat'ta yaşamaktadır. 2002 yılından beridir süregelen savaştan zarar gören bağdatlı kürtlerin çoğunun savaşın zararlarını tekrar yaşamamak için özerk bölgeye göçleriyle özerk bölgenin nüfusunda değişiklikler meydana gelmiştir.

  ermenistan'da amerikan istihbaratı cia'ye göre yaşayan (40.000)'nin üzerinde bulunan kürt halkının çoğunluğu yezidilerden oluşmaktadır. *
  (24/2/2008 00:17, dm)
  Facebook'ta paylaş

 4. tarihte kürt kelimesinin geçtiği en eski belge, göktürk yurdunun yanında bulunan, 7.yüzyıla ait, yenisey yazıtlarından biri olan, elegeş yazıtıdır.
  göktürkçe'nin en eski bir şekliyle yazılmış olan bu yazıtta, ilin(ülkenin) hanı halkına türkçe olarak hitap etmekte ve metnin bugünkü türkçeyle anlamı '' ben kürt ilhan(ilin hanı) alp urungu, altınlı okluğum sardım belime.yaşım otuzdokuz.ilime(ülkeme) sizlerime ne çare doyamadım.hanım.ne çare ilimden ayrıldım.''dır.
  kürt kelimesinin geçtiği ve anlam ifade ettiği en eski kaynaklardan biri yine türkçe bir eser, kaşgarlı mahmud'un 1073 yılında tamamladığı ünlü divanı lügat it türk adlı kitabıdır.oğuz dili ve türk lehçeleri konusunda bilgi veren büyük bir sözlük ve dilbilgisi niteliğindeki, 4 ciltlik bu eserde kürt kelimesinin anlamı ''dallarından yay, kamçı, değnek gibi nesneler yapılan kayın ağacı' olarak verilir.
  macar türkologlar ve çok sayıda türk bilimadamı kürt kelimesinin, değişik türk lehçelerinde, ağızlarında, 'kar', 'kar çığı', yatık sertleşmiş kar' anlamına geldiğini de tespit etmişlerdir
  (24/2/2008 00:35, asanrushed)
  Facebook'ta paylaş

 5. resmi ideolojiye göre dağ türkleri.
  (12/9/2008 18:34, somethingstupid)
  Facebook'ta paylaş

 6. (18/11/2008 12:24, dm)
  Facebook'ta paylaş

 7. bir araya gelip de doğru dürüst bir devlet kuramamış, hala namus cinayeti, akraba arasında evlenme, 15-20 çocuk yapma, berdel, kuma vs. gibi çağdışı uygulamaların kuyruğuna takılmış giden kavim. oysa biz onları cana yakınlıklarıyla, sofralarındaki cömertlikle ve bunun gibi güzel erdemleriyle sevmek, kucaklamak isteriz.
  (26/11/2008 15:27, lektem)
  Facebook'ta paylaş

 8. (10/1/2009 18:12, yoroz)
  Facebook'ta paylaş

 9. bir takım kaynaklara göre perslerle ortak atadan geldiği söylenen ırk.
  (13/4/2009 20:24, pontus)
  Facebook'ta paylaş

 10. (14/5/2009 11:55, junior)
  Facebook'ta paylaş

 11. > >>