laffer egrisi kimdir ?

laffer egrisi

  1. arthur laffer tarafından ortaya konan söz konusu eğri, marjinal vergi oranlarında meydana gelecek bir artış veya azalışın toplam vergi gelirlerine etkisini gösterir. y ekseni toplam vergi gelirlerini, x ekseni vergi düzeyini göstermek üzere, çan eğrisi şeklinde çizilebilir.
    (21/1/2008 19:17, kapagan)
    Facebook'ta paylaş