turkiye gazeteciler sendikasi nedir ?

turkiye gazeteciler sendikasi

 1. ülkemizde kurulan ilk sendikalar arasında yer alan türkiye gazeteciler sendikası, gazetecileri sendikal bir kuruluş çatısı altında toplamayı amaçlayan 20 meslekdaşımız tarafından 10 temmuz 1952'de istanbul gazeteciler sendikası adı ile kurulmuştur.

  diğer illerde de, bulundukları ilin adını alarak kurulan gazeteciler sendikaları, bir süre sonra türkiye gazeteciler sendikaları federasyonu adıyla bir birlik oluşturmuşlardır.

  istanbul gazeteciler sendikası, 1957 yılında türk-iş'e üye olmuştur.

  sendikalar yasasında, milli sendika kurulması olanağını sağlayan değişikliğin yapılmasından sonra, istanbul gazeteciler sendikası'nın 30 eylül 1963 günü toplanan olağan genel kurulunda sendikanın adı türkiye gazeteciler sendikasi olarak değiştirilmiştir. önce bursa gazeteciler sendikası tgs'nin şubesi olarak örgütlenmiş, eskişehir'de çalışan gazeteciler de tgs'nin eskişehir şubesi'ni kurmuşlardır.

  daha sonra ankara, adana ve izmir gazeteciler sendikaları da kongrelerini toplayarak, tgs çatısı altında bütünleşmişlerdir. istanbul şubesi'nin de göreve başlamasıyla tgs 6 şubeli bir sendika haline dönüşmüş, bu şubelerden gelen delegelerin katılımıyla 1. olağan genel kurulu'nu 24-25 aralık 1965 tarihinde gerçekleştirmiştir.

  ilk olağan genel kurul'da, tgs'nin uluslararası gazeteciler federasyonu'na (fij-ifj) üye olması da kabul edilmiştir.

  başlangıçta sadece 212 sayılı yasaya tabi olarak çalışan basın mensuplarının üye oldukları tgs, bütün basın emekçilerini kapsayacak biçimde örgütlenme çalışmalarına 1969 yılında başlamıştır.

  türkiye gazeteciler sendikası istanbul şubesi'nin 17 kasım 1971 günü toplanan genel kurulunda gazete, dergi ve ajans çalışanlarının tümünün tek sendika çatısı altında toplanması ilkesi kabul edilmiştir.

  kararı izleyen günlerde, türkiye teknisyen gazeteciler sendikası yöneticileri ile temasa geçilmiş ve görüşmeler sonunda 22 aralık 1971 tarihinde ''kafa ve kasa birliği'' ilkesini yaşama geçirecek protokol imzalanmıştır.

  ttgs yönetimi, imzalanan protokolü 26 aralık 1971 günü toplanan genel kurullarının onayına sunmuştur. birleşme ilkelerinin, genel kurulun büyük bir çoğunluğuyla onaylanmasıyla da ttgs, sendikamıza katılmıştır.

  gazete, dergi ve ajanslar dışındaki matbaa işyerlerini de kapsayan bir örgütlenme düzenine giren tgs, 7 mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2821 sayılı sendikalar yasası ve bu yasaya göre hazırlanan işkolları tüzüğü nedeniyle yalnızca gazete, dergi ve ajans işyerlerinde örgütlenme konusunda yetkili olmuş, matbaa işyerleri 27 numaralı gazetecilik işkolu dışında kalmıştır.

  1 nisan 1995 tarihinde toplanan tgs olağanüstü genel kurulu'nda, radyolar ile televizyonların haber birimlerinde çalışanların da sendikamıza üye olabilmeleri için anatüzük'te değişiklik yapılmıştır. bu değişiklikten sonra, tgs yönetim kurulu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'na başvurarak, özel radyo ve televizyon çalışanlarının 27 numaralı gazetecilik işkolu'na dahil edilmesini istemiştir. resmi gazete'nin 10 nisan 1996 tarihli sayısında yayımlanan tüzük değişikliği ile sendikamızın örgütlenme alanı genişletilmiştir. *
  (28/3/2008 18:23, penalty)
  Facebook'ta paylaş

 2. nette
  www.tgs.org.tr adresinde yerleşik sendika.

  (bkz: tgs)
  (28/3/2008 18:23 ~ 28/03/2008 18:26, dm)
  Facebook'ta paylaş

 3. an itibarıyla ankara'da ssgss'ye karşı oturma eylemi yapan sendika.
  (1/4/2008 12:00 ~ 16/07/2008 17:10, v for vendetta )
  Facebook'ta paylaş

 4. (16/7/2008 17:06 ~ 26/08/2008 17:50, somethingstupid)
  Facebook'ta paylaş

 5. (30/9/2008 14:08, somethingstupid)
  Facebook'ta paylaş

 6. (4/10/2008 14:15, somethingstupid)
  Facebook'ta paylaş

 7. (12/12/2008 14:56, junior)
  Facebook'ta paylaş

 8. (8/2/2013 14:05, junior)
  Facebook'ta paylaş

 9. bkz. #412438
  (8/2/2013 14:05, junior)
  Facebook'ta paylaş

 10. (12/8/2013 16:43, dharma)
  Facebook'ta paylaş